Likwidacja Fundacji Zobaczyć

Likwidator Marcin Soszyński informuje o wszczęciu likwidacji Fundacji Zobaczyć na podstawie uchwały Rady Fundacji 3/2022 z dnia 24 września 2022 roku.

Likwidacja została wpisana do KRS postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 listopada 2022 roku.

Wszelkie roszczenia wobec Fundacji prosimy zgłaszać w terminie do 24 grudnia 2022, pisemnie do likwidatora:
Marcin Soszyński
ul. Strumykowa 6c/10,
03-138 Warszawa