Od 1 września nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej

1 września 2017 r. zmienia się wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Dokument będzie przypominał dowód osobisty.

Nowa legitymacja będzie wyglądem przypominać używane już od lat plastikowe dowody osobiste.

Na awersie legitymacji znajdą się: nazwa dokumentu w językach polskim, francuskim i angielskim, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności, a także miejsca na: zdjęcie (o wymiarach 2,5 x 3 cm), imię, nazwisko, PESEL i termin ważności legitymacji.

Rewers będzie zawierać: nazwę powiatowego zespołu, który wystawił dokument, numer legitymacji, skrót LON w brajlu, piktogramy oznaczające rodzaje niepełnosprawności oraz element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z tekstem „LON”.

W przypadku osób po 16. roku życia na rewersie będzie też mogła znaleźć się informacja o stopniu niepełnosprawności – wszystko to wpisane za pomocą fotokodu (kodu QR) i jedynie na wniosek osoby z niepełnosprawnością lub przedstawiciela ustawowego.

Nową legitymację będzie można wyrobić od 1 września. Będzie można dzięki niej potwierdzać podstawę do korzystania z ulg i uprawnień.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem legitymację wystawiać będzie powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej (lub jej przedstawiciela ustawowego), która musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie:

 • o niepełnosprawności lub
 • o stopniu niepełnosprawności lub
 • o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Legitymację wystawia się na okres ważności orzeczenia. Nie może on być jednak dłuższy niż:

 • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
 • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 lat.

Dla osób z niepełnosprawnością nowe legitymacje będą darmowe. Jeśli jednak nie mamy czasu na składanie wniosku o legitymację na nowym wzorze, nie musimy tego robić. „Stare” legitymacje zachowują ważność na czas w nich określony.

2 comments on “Od 1 września nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej

 1. Czy już od 01 września PZONy będą przyjmować wnioski na nową legitymację czy każdy kto przyjdzie odbije się od klamki? I czy w przypadku dzieci do 16 roku życia trzeba przynieść zdjęcie czy jak do tej pory nie będzie wymagane?

  1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, określające m.in. nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej, zostało podpisane 31 lipca 2017 r. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Rządowego Centrum Legislacji, najpóźniejszą datą jego ogłoszenia jest 17 sierpnia 2017 r. Tego też dnia rozporządzenie ogłoszono w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 1 września. Wejście w życie wskazanych przepisów umożliwi wydawanie legitymacji według nowego wzoru. Wtedy też PZONy powinny zacząć realizować wynikające z rozporządzenia przepisy. Jak to będzie wyglądało w praktyce, tego nie wiemy.
   Dotychczasowy wzór legitymacji dla osób poniżej 16 roku życia nie zawierał miejsca na zdjęcie. W nowym wzorze zarówno dla osób dorosłych jak i dla osób poniżej 16 roku życia jest miejsce na zdjęcie. W rozporządzeniu nie ma informacji o tym, by zdjęcie było opcjonalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.