Dokumenty dla pracodawcy

Szczególnie wśród osób z niepełnosprawnością zdarzają się sytuacje, że pracodawcy oczekują od nas podania zbyt wielu danych. Zazwyczaj dość powszechnie praktykowane jest oczekiwanie od kandydatów do pracy, wysyłania lub dostarczania kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Pomijając fakt, że dokument ten według Ustawy o ochronie danych osobowych, zawiera dane wrażliwe i co do zasady nie mogą być przetwarzane przez podmioty komercyjne (Art 27, ust 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn 29.08.1997 roku). Oczywiście ustawa przewiduje wyjątki, lecz proces rekrutacyjny do nich nie należy. Co więcej, istnieją “firmy”, które oferując ofertę pracy, dokonują fikcyjnego zatrudnienia kandydatów, celem wyłudzenia dofinansowania do wynagrodzenia z PFRON. Dlatego też, aby uchronić się przed takimi lub podobnymi sytuacjami warto wiedzieć, co możemy przekazać w procesie rekrutacji, a czego nie ujawniać.

Jakie dane przekazujemy przed podjęciem zatrudnienia (w trakcie rekrutacji)?
1. imienia i nazwiska
2. imion rodziców
3. daty urodzenia
4. adres do korespondencji
5. wykształcenia
6. przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

Dodatkowo pracodawca, o ile ustawa na nim to wymusza, może żądać okazania tzw. zaświadczenia o niekaralności, czy innych dokumentów odpowiednich do wymagań ustawy, w ramach której działa podmiot.

Po zatrudnieniu natomiast możemy przekazać pracodawcy:
1. imiona i nazwiska oraz datę urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy
2. numer PESEL zatrudnionego

Dodatkowo, co wynika z innych ustaw, od pracownika, pracodawca może zażądać okazania orzeczenia o niepełnosprawności (i ma prawo je kserować), czy też poznać numer rachunku bankowego do przelewu wynagrodzenia (za zgodą pracownika).

Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.