Nowe formularze dla małych grantów

Uwaga! Ważna informacja dla ngo.

Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadza nowe, uproszczone formularze ofert i sprawozdań w ramach tzw. małych grantów. Od 10 maja wszystkie wnioski powinny być już składane na nowych formularzach.
Małe granty dotyczą zlecania realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu. Projekt w ramach takiego grantu może być realizowany przez maksymalnie 90 dni a dotacja wynosi do 10 tys.
W nowych formularzach na część merytoryczną składa się tylko opis zadań i rezultatów. Nie trzeba także sporządzać harmonogramu. To wielkie uproszczenie 🙂
http://bit.ly/1QAlFFB

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.