Rozwijanie kreatywności cz.8

Psychopedagog Kreatywności

Realizowany w trakcie studiów w ramach specjalizacji program bogaty w zajęcia nie tylko teoretyczne ale także, co jest rzadkością w polskim szkolnictwie wyższym, w zajęcia prowadzone w formie treningów, dające możliwość rozwinięcia szczególnie ważnych dla urzeczywistnienia potencjału twórczego cech, zdolności i postaw uczestnika pozwala oczekiwać, że absolwent studiów będzie wpisywał się w określone ramy.
Wizja absolwenta PKR wywodzi się z przekonania, że w szybko zmieniającej się rzeczywistości człowiek nie jest skazany tylko na bezwolne antycypowanie przyszłych zagrożeń ale może aktywnie kreować rzeczywistość wokół siebie i to właśnie na tą aktywność położony jest szczególny nacisk. Od pedagoga kreatywności oczekuje się przede wszystkim by był osobą „otwartą, ciekawą świata, pomysłową i pragnącą działania” a „pomysłowość, produktywność i radość życia to podstawowe i najważniejsze cechy takiego specjalisty. Przymioty te uzupełnione dużą wiedzą i należytym przygotowaniem praktycznym dopełniają wizerunku takiego specjalisty.”* Pedagog PKR, zgodnie z założeniami programowymi specjalizacji, wyposażony powinien być w szereg swoistych kompetencji pozwalających na:
  • skuteczne diagnozowania zdolności i postaw twórczych tak by mógł oszacować potencjał twórczy każdego ze swoich wychowanków zarówno poprzez stosowanie standardowych, jak i swobodnych technik diagnostycznych, co umożliwi wyznaczenie drogi rozwoju kreatywności w odniesieniu do każdego z uczniów w szkole, jak również osób dorosłych;
  • tworzenie nowych efektywnych i merytorycznie poprawnych programów rozwijania potencjału kreatywnego oraz do tworzenia programów szkoleń i treningów twórczości opartych o identyfikację potrzeb uczestników;
  • zdolność do wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych oraz twórczych, będący w stanie dostrzec takie jednostki nawet, gdy są one wycofane oraz zaproponować działania o charakterze kompensacyjnym, czy naprawczym;
  • dyspozycje do szkolenia kadry pedagogicznej;
  • warunki do rozwijanie umiejętności ważnych w perspektywie jednoczącego się świata by sprostać jego wymaganiom;
  • i wreszcie aktywne działanie zarówno na polu edukacji, jak i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia w studentach poczucia, iż są w stanie decydować za siebie i dokonywać nawet bardzo trudnych wyborów, co daje przesłanki by liczyć się z sytuacją, iż absolwenci podejmą pracę również poza polem edukacji – w organizacjach pozarządowych, fundacjach, agencjach reklamowych, instytucjach non-profit, i innych ważnych z punktu widzenia społeczeństwa.

Taka forma kształcenia daje rzetelne przesłanki by oczekiwać, że poddani tak intensywnym oddziaływaniom studenci będą charakteryzować się szczególną konstelacją zdolności i umiejętności oraz będą przejawiać postawę sprzyjającą występowaniu zachowań twórczych, a w grupie tej częściej niż u innych obserwować będziemy rzeczywiste twórcze osiągnięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *