x

Testowane dzieci

Testujemy i odpytujemy nasze dzieci o najmłodszych lat niedostatecznie wspierając rozwój postawy twórczej. Pomimo licznych postulatów w programach nauczania ciągle brakuje […]

Co jest twórcze?

Autor: Marcin Soszyński Problematyka twórczości jest coraz częściej poruszana w światowej myśli pedagogicznej i psychologicznej. Związane jest to poniekąd z […]

Rozwijanie kreatywności cz.8

Psychopedagog Kreatywności Realizowany w trakcie studiów w ramach specjalizacji program bogaty w zajęcia nie tylko teoretyczne ale także, co jest […]

Rozwijanie kreatywności cz.7

Psychopedagogika kreatywności Pierwotnie psychodydaktyka kreatywności według Dobrołowicza (1995) to „część pedagogiki, stanowiąca system wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych umożliwiających nauczycielowi […]

Rozwijanie kreatywności cz.6

Zakład Pascala? Pomimo tych oczywistych trudności w odniesieniu do oszacowania ewentualnej realizacji potencjału przez daną jednostkę, wśród zajmujących się zjawiskiem […]

Rozwijanie kreatywności cz.4

Słoniowatość słonia – zdolności, postawa czy styl? Koncentracja na czynnikach zewnętrznych w wielu koncepcjach nie oznacza bynajmniej, że czynniki tkwiące […]

Rozwijanie kreatywności cz.3

Zasięg trąby – od jednostki do społeczeństwa Odpakujmy kolejną warstwę wyjaśnień. Uznanie za oczywiste faktu wpływu otoczenia na jednostkę nie […]

Rozwijanie kreatywności cz.2

„Jak doskonałym tworem jest człowiek! Jak wielkim przez rozum! Jak niewyczerpanym w swych zdolnościach! Jak szlachetnym postawą i w poruszeniach! […]

Rozwijanie kreatywności cz.5

Jakąż chimerą jest tedy człowiek? Jakim novum, monstrum jakim, ja­kimż chaosem, zbiorowiskiem sprzeczności, dziwem jakim? Sędzia wszechrzeczy, czerw najgłupszy; piastun […]