Teatr Tsvete, Bułgaria – bienale Terapia i Teatr

Teatr Tsvete został założony w 1993 roku. Realizuje programy terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, działa także na rzecz ich środowisk społecznych, niezależnie od ich pochodzenia i możliwości, wywołuje pozytywne zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne. Teatr zajmuje się aktywizacją społeczeństwa, rozwiązywaniem problemów zarówno młodzieży, jak osób dorosłych.

Tsvete Yaneva, twórczyni teatru i jego reżyserka używa sztuki jako potężnego narzędzia społecznej i zdrowotnej edukacji. Teatr Tsvete działa na terenie całej Bułgarii i za granicą. Tworzy profesjonalne spektakle teatralne dla odbiorców ze wszystkich grup wiekowych. Prowadzi programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wykorzystaniem technik teatralnych i dramy. Programy dotyczą takich zagadnień jak zapobieganie przemocy, handel ludźmi, handel narkotykami, uzależnienia, przemoc domowa. Teatr Tsvete pracuje z osobami wykluczonymi- Romami, młodzieżą z zespołem Aspergera oraz z dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Prowadzi także szkolenia dla osób pracujących z takimi grupami oraz szkolenia dla aktorów i terapeutów.
Organizacja Teatr Tsvete jest zarządzana przez trzech członków Rady Powierniczej, na której czele stoi prezes. W teatrze, poza aktorami działa psycholog, filmowiec i wolontariusze. Teatr jest członkiem IDEA (National Net for the Children), Stowarzyszenia na rzecz pedagogicznej i socjalnej pomocy dzieciom FICE – Bułgaria, Stowarzyszenia Bułgarskich Teatrzyków Lalkowych ACT/ UNIMA i Narodowego Sojuszu na rzecz Odpowiedzialności Społecznej. Zadania jakie stawia sobie teatr Tsvete w swojej pracy, mają na celu: rozwój potencjału osobistego i budowanie pozytywnego systemu wartości, tworzenie warunków dla skutecznej realizacji w życiu społecznym oraz przełamywanie stereotypów w postrzeganiu „innych” (osób uzależnionych, ofiar przemocy, imigrantów oraz niepełnosprawnych). Teatr prowadzi zajęcia pod nazwą Gry współpracy. W czasie zajęć uczestnicy znajdują podobieństwa i uczą się akceptować różnice. Rozrywka niepostrzeżenie zmienia się w w zajęcia z tolerancji.
Teatr zrealizował między innymi takie projekty, jak Centrum sztuki współczesnej dla dzieci. W ramach tego projektu regularnie odbywały się socjalizujące zajęcia plastyczne dla dzieci z upośledzeniem słuchu, wzroku oraz z upośledzeniem intelektualnym. Organizacja zrealizowała także projekt szkoleniowy dla wolontariuszy obejmujący naukę metod pracy służących socjalizacji młodzieży z zespołem Aspergera. Kolejnymi projektami są Different Art. Nowe podejście do teatru społecznego oraz Będziemy tworzyć: Taki Cudowny Świat!. Misją tego ostatniego była socjalizacja dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi. Jedną z form działalności Teatru Tsvete jest prowadzenie szkoleń z wykorzystania teatroterapii w pracy pedagogicznej przyszłych oraz praktykujących pedagogów a także szkoleń dla kadry edukacji dorosłych, terapeutów, pracowników socjalnych i aktorów. Są to szkolenia ze sposobów wykorzystywania technik dramy, teatru forum i technik lalkarskich, w celu osiągnięcia zmian społecznych. Szkolenia te mają związek z ważnymi problemami społecznymi – przemocą, narkotykami, handlem ludźmi, opieką nad osobami ze specjalnymi potrzebami, socjalizacją mniejszości.
Tsvete Yaneva – Prezes Zarządu, dyrektor artystyczny i reżyser teatru jest osobą niepełnosprawną fizycznie, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Jest absolwentką Wydziału Lalkarstwa Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej i Filmowej w Sofii – w zakresie reżyserii teatru lalek oraz Wydziału Sztuki i Praktyk Psychologiczno-Społecznych na Nowym Uniwersytecie Bułgarskim. Program edukacyjny tego kierunku skupia się głównie na pracy z osobami, które mają niskie poczucie zaufania, problemy komunikacyjne, są ofiarami przemocy, itp. Obecnie pracuje nad swoim doktoratem na Wydziale Pedagogiki Specjalnej, na Uniwersytecie w Sofii.
Spektakl I co byś zrobił? (And what would you do?) zrealizowany jest w technice teatru forum. Temat dotyczy najbardziej powszechnych form przemocy w szkołach. Maski, które mają na sobie aktorzy pozwalają na identyfikację konkretnych patologicznych typów. Widzowie będą mieli okazję do konfrontacji z własnymi doświadczeniami. Jeśli widzami spektaklu są dzieci (a najczęściej jest on grany dla uczniów w wieku od 10 do 14 lat), wpływa on na nie terapeutycznie i motywuje do podjęcia działań w celu sprzeciwienia się stosowaniu przemocy. Spektakl pokazuje różne drogi wyjścia z opresji, rozwiązania konfliktu, przerwania spirali przemocy. Teatr Forum jest formą interaktywną. Widzowie są wciągani do gry teatralnej przez aktorów i prowokowani do kreatywnego działania, do znajdowania rozwiązań dla konkretnej sytuacji. Twórcy pokazują wpływ sytuacji przemocowych na emocje, ale też mechanizm uruchamiania się pozytywnych zachowań racjonalnych. Widzowie, będąc w bezpiecznej sytuacji sceny i widowni, mają szansę spróbować różnych rozwiązań, po to, by w przyszłości, w prawdziwej sytuacji problemowej, przywołać te rozwiązania i je zastosować.
I co byś zrobił?
Reżyseria: Tsvete Yaneva
Scenariusz: Zespół
Pełny program wydarzenia znajdziecie na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.