Dlaczego rozwijanie kreatywności jest tak ważne?

W polskim systemie edukacji najważniejsze jest przekazanie uczniom jak największej ilości wiedzy. Poszczególne przedmioty są nauczane w oderwaniu od innych. Ciągle przoduje uczenie się na pamięć, a nie rozumienie, rozwiązywanie testów zamiast problemów. Od najmłodszych lat poddajemy dzieci nieustannej ocenie. Muszą zdawać egzaminy, wybierać odpowiedzi w testach, gdzie zwykle pytania są zamknięte (bezsensownie podchwytliwe) i uczą się, że jeśli nie zrobią wszystkiego, tak jak tego oczekujemy będą gorsze od innych. Uczymy ich, że w życiu nie masz prawa do pomyłki, ignorując fakt, że wiele kluczowych dla ludzkości wynalazków powstało właśnie przez przypadek, bądź wręcz na skutek błędów badaczy. Wbijamy do głowy kolejnym rocznikom, że należy powielać to, co już wiemy, zamiast odkrywać to, czego jeszcze nie znamy.

System oparty na permanentnej ocenie i odtwarzaniu wiedzy nie pozwala także na nabycie umiejętności współpracy w grupie i dzielenia się wiedzą, a zamiast tego promuje niezdrową rywalizację i oszukiwanie. Jest to krótkowzroczne działanie ­owszem, pozwala nam na stosowanie dosyć prostego systemu ocen indywidualnych, jednak w dłuższej perspektywie jest przestarzałe, bo w świecie, w którym postęp wiedzy i technologii jest tak szybki, rzadko kto jest wstanie być specjalistą we wszystkim. By móc działać w jakiejkolwiek dziedzinie coraz częściej trzeba współpracować z innymi specjalistami. Najlepiej obrazuje to fakt, że szczególnie prestiżowe nagrody (jak nagroda Nobla) otrzymują nie pojedynczy badacze, ale całe multidyscyplinarne zespoły.

 

Tymczasem najbardziej poszukiwane u pracowników kompetencje to:

  • kompleksowe rozwiązywanie problemów
  • krytyczne myślenie
  • kreatywność
  • zarządzanie ludźmi
  • współpraca z innymi
  • inteligencja emocjonalna
  • wnioskowanie i podejmowanie decyzji
  • zorientowanie na usługi
  • negocjacje
  • elastyczność poznawcza

Fabularny trening twórczości

Dzięki funduszom Samorządu Województwa Mazowieckiego uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach mogą uczestniczyć w treningu BEZPŁATNIE.

W ramach projektu proponujemy trening, który pozwala rozwinąć potencjał twórczy uczestników, wyposażyć ich w niezbędne narzędzia efektywnego zdobywania wiedzy i twórczego rozwiązywania problemów, pobudzić ich chęć do działania i gotowość do podejmowania wyzwań, czyli ukształtować w nich taką postawę, która będzie popychać ich do aktywności i innowacyjności w dowolnym wymiarze.

FTT jest prowadzony metodą warsztatową w formie RPG (Role Play Game), gdzie szczególną uwagę zwraca się na formę pracy grupowej. Czas trwania to 8 godzin dydaktycznych.

Przeprowadzone badania potwierdziły wysoką efektywność treningu.

Raport z badań opublikowano w:

How to develop creative imagination?: Assumptions, aims and effectiveness of Role Play Training in Creativity (RPTC)

Thinking Skills and Creativity, Volume 3, Issue 2, 
str. 163-171, 2008

Chcesz zgłosić swoje dziecko do projektu?

Projekt Zdolni, twórczy, kreatywni jest realizowany przy współpracy z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach i skierowany jest wyłącznie dla uczniów tej szkoły. 

 Jeśli jesteś rodzicem jednego z uczniów i chciałbyś zgłosić udział swojego dziecka w projekcie, pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy i dostarcz go do sekretariatu szkoły. Jeśli masz pytania dotyczące samego szkolenia i projektu skontaktuj się z nami pod numerem 577 99 4888.

Projekt zakończony

O efektach treningu możesz przeczytać tutaj